شنونده: 9
دریافت: 4
بازدید: 2400

دی|93

16

15:35

فال "بازار نفت" در 2015 بشنوید

ایران صدا: بازیگران بازار جهانی نفت بر چه اساسی بازی خود را پیش می‌برند و تعریف آن ها از پیروزی در این بازار چیست؟
هدف کدام کشور است و در این میان سرنوشت اقتصاد ایران چه خواهد شد؟

دکتر محمود جام ساز ،کارشناس اقتصاد بین‌الملل ضمن تحلیل عوامل اقتصادی و سیاسی موثر در بازار جهانی نفت، پیش بینی می‌کند، سال 2015 قیمت جهانی نفت به 70 دلار نخواهد رسید.
دعوت می‌کنیم بشنوید.

سردبیر: وحيد مبشري

تهیه کننده اینترنتی: فرشته رحماني ساماني

اجتماعی

 

منبع :ايران صدا

 
  • 6':45"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

6':45"

 

ایمیل شما:

email icon