شنونده: 4
دریافت: 6
بازدید: 2057

آذر|93

29

11:24

سلفی‌گری در افراطی‌گری بشنوید

ایران صدا: جریان‌های تکفیری برای کسب مشروعیت ،خود را سلفی نامیده و مرجعیت سلف را در حوزه‌های علمی، سیاسی و اجتماعی مطرح می‌کنند، تا آنجاکه گاه منایع تشریع به سلف نیز تسری پیدا می‌کند و سلف در کنار کتاب و سنت جزء منابع تشریع شمرده می‌شود.
تحلیل دکتر عنایت الله یزدانی، کارشناس روابط بین الملل و جهان اسلام را در خصوص سلفی‌گری در افراطی‌گری بشنوید.

دکتر عنایت الله یزدانی، کارشناس روابط بین الملل و جهان اسلام می‌گوید: جریان های تکفیری چون عملکرد مسلمانان شیعه و سنی را منطبق بر سلف گذشته نمی دانند و قبول ندارند ، آن ها را مستحق کشته شدن می دانند.
به گفته دکتر یزدانی، جریان های تکفیری مبانی دینی مثل مساله جهاد و هجرت را به گونه ای تفسیر می کنند که برگرفته از اندیشه های سلف گذشته است ، نه بر اساس مبانی دین مبین اسلام که دین اعتدال و میانه روی است.

سردبیر: عماد پيران عقل

تهیه کننده اینترنتی: فرشته رحماني ساماني

اندیشه و معارف اسلامی

 

منبع :ايران صدا

 
  • 5':43"|صداي شاهد خبر

 

 

 

مدت:

5':43"

 

ایمیل شما:

email icon