no related item

شنونده: 226
دریافت: 95
بازدید: 6094

مرداد|88

20

10:40

25 قرن تاريخ ايران

اوضاع علمی و ادبی ایران در عصر صفویه

ایران صدا: حمله ی مغول به ایران سبب رکود علمی وادبی شد و بسیاری از کتابخانه های و مراکز ادبی و علمی ایران به وسیله ی آن ها از بین رفت. اما در عصر تیموریان، هرات و سمرقند به مهمترین مراکز علمی و ادبی ایران تبدیل شدند. در این برنامه به بررسی اوضاع علمی و ادبی ایران در عصر صفویه می پردازیم. با ما همراه باشید.

با استقرار دولت صفویه فرصت مناسب جهت نوآوری های علمی و ابتکارات ادبی فراهم شد و علاوه بر شاعران ونویسندگان و دانشمندانی که در بارگاه صفویان به سر می بردند، بازماندگان تیموریان در هند نیز به حمایت از ادب پارسی می پرداختند.

تهیه کننده اینترنتی: عاطفه فراهاني

 

 
مدت:

17':37"

 

17':37" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon