no related item

شنونده: 213
دریافت: 86
بازدید: 8518

تیر|88

06

14:20

شعر و غزل

باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام

ایران صدا: در این برنامه شعری از "علیرضا بدیع" شاعر کشورمان را تقدیمتان می کنیم.

باز هم تسبیح بسم الله را گم کرده ام
شمس من کی می رسد؟ من راه را گم کرده ام
طره از پیشانی ات بردار ای خورشیدکم!
در شب یلدا مسیر ماه را گم کرده ام
در میان مردمان دنبال آدم گشته ام
در میان کوه سوزن کاه را گم کرده ام
زندگی بی عشق شطرنجی ست در خورد شکست
در صف مشتی پیاده شاه را گم کرده ام
خواستم با عقل راه خویش را پیدا کنم
حال می بینم که حتا چاه را گم کرده ام
زندگی آنقدر هم درهم نبود و من فقط
سرنخ این رشته ی کوتاه را گم کرده ام...

تهیه کننده اینترنتی: محسن حکيم معاني

 

 
مدت:

2':07"

 

2':7" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon