no related item

شنونده: 1
دریافت: 15
بازدید: 727

دی|95

22

20:0

فصل شکوفايي

جوان و مواجهه با شکست

ایران صدا: نرسیدن به اهداف از پیش تعیین شده، به معنای شکست نیست.

کارشناس/مهمان: نسترن اديب,  

نسبت دادن مفاهیم از پیش تعیین شده به کلمات، دست و پای ما را می بندد و ذهنیت تنگ و کلیشه ای به ما می دهد.

نرسیدن به هدف به خاطر نداشتن نقشه راه نباید افراد را به اندیشه شکست راهبری کند زیرا برای موفقیت، داشتن هدف و برنامه ریزی الزامی است و اگر هدف محقق نشد، به معنای شکست نیست.
تلاش در راه رسیدن به هدف خود بیان از موفقیت دارد. نوع نگاه ما به تعاریف شکست و پیروزی، معنی می دهد.
ارزش دادن لحظه به لحظه به تلاش جایی برای حس اندوه و شکست باوری نمی گذارد.

معنی کردن شکست و پیروزی، ذهنیت قطبی به ما می دهد و در برابر نرسیدن به اهداف تحمل مان را از دست می دهیم.
تغییر نگرش در مواجهه با شکست و پیروزی آستانه تحمل مان را بالا می برد و ما را در ادامه زندگی یاری می دهد.
نرسیدن به اهداف در حقیقت چالش هایی هستند که باید با آنها موجه شویم و مانند یک مسئله در حل آنها به دنبال راه حل بگردیم.
تهیه کننده اینترنتی: آسيه حيدري

دبیر سرویس: محمدمهدي شادبهر

سرویس اجتماعی و دانش

منبع : راديو جوان

تهیه کننده برنامه اصلی : صبح خيز,

گوینده : مهرپاک,

کلید واژه : انتخاب, پيروزي و شکست, جوانان و شکست,

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

53':14"

 

53':14" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon