no related item

شنونده: 8
دریافت: 36
بازدید: 1071

دی|95

22

18:0

سايبان مهر - بررسي بيماريهاي روحي و رواني

روابط سالم اجتماعی و فردی چیست؟

ایران صدا: انسان به عنوان موجودی با بعد فردی و اجتماعی نیاز به روابط اجتماعی سالم و روابط اجتماعی دارد، رابطه ایی متقابل و پایدار.

ارتباط معقول و منطقی با دیگران، ضرورت اجتناب ناپذیر حیات انسانی است. اگر ارتباط انسان ها با یكدیگر نبود، بنای عظیم فرهنگ انسانی شكل نمی گرفت. باید گفت: زیبایی زندگی، در جمع انسان ها تجلی می كند و میزان خوشبختی انسان ها بستگی قطعی به چگونگی و حسن رابطه آن ها با دیگران دارد. از این رو بجاست كه هر كس به بهبود رابطه خود با افراد پیرامونش بیندیشد و بكوشد رابطه اش با دیگران بهتر، مفیدتر و خوشایندتر باشد.

در روابط انسانی هدف ، گشاده رویی و بنای ارتباط سالم و سازنده اجتماعی نیست، بلكه نگهداری ارتباطات انسانی، بقا و امنیت ارتباطی بین انسان ها مورد توجه است. هر رابطه انسانی را باید همانند سرمایه ای پنداشت و همواره در این اندیشه بود كه تنها به دست آوردن رابطه كافی نیست، مهم ، نگهداشتن سرمایه های انسانی است.

در این برنامه دکتر افشین یداللهی به توضیح روابط سالم اجتماعی، افراد درون گرا و برون گرا پرداخته و تاثیر ارتباطات بر روان سالم و بیمار را توضیح می دهند.

تهیه کننده اینترنتی: آتي جان افشان

دبیر سرویس: طليعه سادات کمالي

سرویس ورزش و سلامت

منبع : راديو سلامت

تهیه کننده برنامه اصلی : فروغ وزيري زاده, فروغ وزيري زاده,

گوینده : نوازني,

کلید واژه : روابط سالم اجتماعي, بيماران روان و روابط اجتماعي, افراد درون گرا و برون گرا,

تصویر تکمیلی برنامه

 

 
مدت:

27':08"

 

27':8" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon