no related item

شنونده: 1
دریافت: 13
بازدید: 1205

آبان|95

14

8:0

اديان ابراهيمي

حضرت موسی(ع) - قسمت سوم

ایران‌صدا:در این وقت که حضرت موسی با حال ترس از شهر مصر خارج شد، از خدای بزرگ درخواست نجات از شرّ ستمگران را کرد.
پیداست که برای حضرت موسی که تا به آن روز از مصر خارج نشده تا چه حد این مسافرت دشوار است. نه زاد و توشه ای و نه مرکبی دارد که بر آن سوار شود و نمی داند که به کدام سو و به چه راهی برود.

کارشناس/مهمان: مهندس فتحي‌پور, محمد اسدي موحد,  

در کتاب تورات ماجرای خروج حضرت موسی از مصر اینگونه روایت میشود:
حضرت موسی بعد از تحمل سختی‎های بسیار به دروازه مّدیّن رسید. دو دختری را دید که صاحب گله گوسفند هستند ودر کناری ایستاده اند تا گوسفندان خود را آب بدهند جلو رفت وگوسفندان آنانرا آب داد دو دختر نزد پدر رفته و ماجرا را برای او تعریف نمودند.حضرت شعیب، به آن دو گفت؛ به دنبال آن مرد بروید و او را برای دریافت دست مزدش نزد من بیاورید.

تهیه کننده اینترنتی: اعظم سادات جعفرآبادي

دبیر سرویس: شايسته جبال بارزي

سرویس قرآن و معارف

منبع : صداي آشنا

تهیه کننده برنامه اصلی : رقيه آقازاده,

گوینده : سجادي,

کلید واژه : مّديّن, موسي, تورات, شعيب,

 

 
مدت:

23':13"

 

23':13" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon