no related item

شنونده: 8
دریافت: 32
بازدید: 1705

مهر|95

16

8:0

اديان ابراهيمي

حضرت ایوب (علیه‌السلام)

ایران‌صدا: قرآن نام حضرت ایوب را بیشتر از 4مرتبه عنوان نکرده است. در عهد عتیق و تورات به تفضیل اشاره می‌شود.

کارشناس/مهمان: حجت‌الاسلام محمد اسدي‌موحد,  

سرگذشت حضرت ایوب، دارای ویژگی های مهم و شایان توجهی است. چون شخصیت حضرت ایوب و سرگذشت او بیان کننده آموزه‌های مهمی از تعالیم الهی است که می‌تواند تاثیری شگرف در زندگی انسان‌ها داشته باشد. جالب توجه است که این داستان نیز به طور مفصل در عهد قدیم بیان شده است. بررسی و تطبیق آن با قرآن می‌تواند آشکارکننده وجوه اختلاف و اشتراک دیدگاه‌های اخلاقی این دو کتاب مقدس در خصوص شخصیت حضرت ایوب و هویت اخلاقی وی داشته باشد.
بررسی تطبیقی زندگانی حضرت ایوب در قرآن و عهد قدیم سعی در بیان حقیقت زندگانی حضرت ایوب و پیرایش تهمت‌هایی است که در کتاب مقدس به واسطه تحریف برخی قسمت هایش از سوی کاتبان یهودی به حضرت ایوب زده شده، می‌باشد.

تهیه کننده اینترنتی: اعظم سادات جعفرآبادي

دبیر سرویس: شايسته جبال‌بارزي

سرویس قرآن و معارف

منبع : صداي آشنا

تهیه کننده برنامه اصلی : رقيه آقازاده,

گوینده : خانم سجادي,

کلید واژه : قرآن, تورات, صبر ايوب, ايوب پيامبر, آزمايش, ابتلا, امتحان,

 

 
مدت:

25':44"

 

25':44" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon