no related item

شنونده: 1
دریافت: 20
بازدید: 1285

شهریور|95

05

8:0

اديان ابراهيمي(چهارم)

حضرت یوسف- قسمت چهارم

ایران‌صدا: زلیخا زنی بود که بر خطای خود اصرار داشت و به دنبال توجیه خطای خود است. به تعبیر قرآن این افراد، زیان‌کارترین افراد هستند.

کارشناس/مهمان: مهندس فتحي پور، کارشناس مجري, دکتر دهدست، استاد دانشگاه,  

زلیخا به زنان اشراف مصر گفت که به یوسف (ع) پیشنهاد داده است ولی یوسف پیشنهاد مرا رد کرد؛ اما اگر همچنان پیشنهاد مرا نپذیرد، با او کاری می کنم که پیشمان شود و اورا خوار وذلیل میکنم
طبق روایت قرآن، زلیخا مدام نزد عزیز مصر از یوسف بدگویی می‌کرد تا نهایتاً یوسف (ع) را به زندان انداخت. طبق روایات، حضرت یوسف از این که به زندان بیفتد،استقبال کرد. او در زندان، کمال استفاده را برای تبلیغ توحید نمود. یوسف (ع) حاضر شد به زندان بیفتد ولی تن به گناه ندهد.

تهیه کننده اینترنتی: فاطمه منشي پور

دبیر سرویس: شايسته جبال بارزي

سرویس قرآن و معارف

منبع : صداي آشنا

تهیه کننده برنامه اصلی : رقيه آقازاده,

گوینده : سجادي,

نویسنده : زليخا,

کلید واژه : قصص, يعقوب (ع), مصر, تورات, يوسف (ع), انبياء, انجيل, قرآن,

 

 
مدت:

25':21"

 

25':21" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon