no related item

شنونده: 2
دریافت: 28
بازدید: 1226

مرداد|95

22

8:0

اديان ابراهيمي

حضرت یوسف- قسمت دوم

ایران‌صدا: در تورات اشاره شده است که مدیانیان در گذر بودند که یوسف را از چاه بیرون کشیدند و به اسماعیلیان به 20 پاره‌ی نقره فروختند و یوسف را به مصر بردند.

کارشناس/مهمان: حجت الاسلام دهدست، استاد دانشگاه, مهندس فتحي پور، کارشناس مجري,  

در قرآن درباره نحوه خروج حضرت یوسف از چاه در سوره ی مبارک یوسف آمده است: بعد از اینکه برادران یوسف، او را در چاه انداختند و رفتند، کاروانی که از آنجا رد می شد برای برداشتن آب از چاه، دلو را به درون چاه انداخت و به این طریق، یوسف را از چاه بیرون کشیدند. کسی که دلو را در چاه انداخته بود گفت: بشارت دهید که این کودکی زیباست. او را به عنوان برده با خود به مصر بردند و به بهای اندک و ناچیز او را فروختند.
در تورات آمده است که او را به فوتیفار فروختند، و او مردی کامیاب شد و یوسف در نظر وی التفات یافت... و تمام مال خود را به دست یوسف سپرد... و یوسف خوش اندام و نیک منظر بود....
در تلمود، به نام همسر فوتیفار (زلیخا) اشاره شده است اما در تورات نام او ذکر نشده است. در قرآن نیز به نام زلیخا اشاره نشده است. در قرآن، به جزئیات داستان زلیخا اشاره نشده و به شکل کلی به آن پرداخته شده است.
تهیه کننده اینترنتی: فاطمه منشي پور

دبیر سرویس: هدي مرادي

سرویس ورزش و سلامت

منبع : راديو قرآن

تهیه کننده برنامه اصلی : رقيه آقازاده,

گوینده : حبيبي,

کلید واژه : کتاب مقدس, قصص, پيامبر, قرآن, انجيل, تورات, دين,

 

 
مدت:

24':59"

 

24':59" | صدای اصلی برنامه

 

ایمیل شما:

email icon