no related item

شنونده: 808
دریافت: 1932
بازدید: 9837

پرواز خاکستری

پرواز خاکستری داستان چند قمری که برای شناخت خود و دنیا از خانواده جدا می شوند.

پرواز خاکستری

 

زمان بارگذاری کتاب گویا:

06/02/1388 14:30

تهيه کننده اینترنتی:

امير خليلي

گوينده کتاب گویا:

محمدرضا سرشار,

زمینه کتاب گویا:

ادبی

نوع کتاب گویا:

روایی

قطعه ای از کتاب گویا را بشنوید ... 5':29"

دریافت صدای کل کتاب گویا

26':31"

 
  • فصل 1

    26':31"

    کیفیت صدا:
     
 

ایمیل شما:

email icon