no related item

شنونده: 492
دریافت: 1486
بازدید: 6331

نویسنده :

محمدرضا بايرامي,

همراهان

همراهان داستان 2 نوجوان است که در بیرون از روستای خود بعد از گرفتن کبکی بر سر مالکیت آن بین شان بحث و جدل در می گیرد و ...

همراهان

 

زمان بارگذاری کتاب گویا:

05/02/1388 16:9

تهيه کننده اینترنتی:

امير خليلي

گوينده کتاب گویا:

محمدرضا سرشار,

زمینه کتاب گویا:

ادبی

نوع کتاب گویا:

روایی

قطعه ای از کتاب گویا را بشنوید ... 4':35"

دریافت صدای کل کتاب گویا

25':51"

 
  • فصل 1

    25':51"

    کیفیت صدا:
     
 

ایمیل شما:

email icon