پند سر دندانه (بررسی دیگری از شعر کار مده)

ایران صدا: هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان ایوان مدائن را آیینه‌ی عبرت دان دندانه‌ی هر قصری پندی دهدت نونو پند سر دندانه بشنو ز بُن دندان ...

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

گزارشهای خبری

آرشیو شبکه های رادیویی | ضبط 24 ساعته برنامه های شبکه های رادیویی.
 
رادیو آوا رادیو نمایش رادیو قرآن رادیو معارف رادیو گفتگو رادیو اقتصاد رادیو نوا رادیو پیام رادیو فرهنگ رادیو سلامت رادیو جوان رادیو ایران رادیو تهران رادیو ورزش رادیو فصلی